Enkele onderdelen uit het Handboek Chauffeur: 
 

 • Hoe men over Willems Business Cars denkt, wordt hoofdzakelijk bepaald door het optreden van de chauffeur. Op u, als chauffeur, rust dan ook de taak een goede indruk te maken door:
  - Beleefdheid tegenover klanten, medeweggebruikers en overig publiek.
  - Stiptheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
  - Netheid van kleding en materieel.
  Dit Handboek Chauffeur kan dienen als belangrijk hulpmiddel bij de uitvoering van uw taak als chauffeur. Het bevat namelijk voorschriften en informatie omtrent werkwijzen en procedures.
   
 • U dient zich steeds correct te gedragen zowel in het verkeer, tijdens de ritten en ook wanneer u privé gebruik maakt van de wagen (geen onnodige herrie bij het sluiten van deuren, onnodig claxonneren, seksuele intimidatie van passagiers e.d.).
   
 • Klachten en opmerkingen van klanten/passagiers dienen gemeld te worden. Dit kan telefonisch en/of via een klachtenregistratieformulier. Een twistgesprek moet te allen tijde worden vermeden, verwijs in voorkomend geval naar de klachtenprocedure.
   
 • Het gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens diensttijd is ten strengste verboden. U dient er in privé-tijd rekening mee te houden, dat u tijdens uw diensttijd op zijn minst aan de wettelijk hiervoor gestelde eisen voldoet. Tevens is het gebruik van drugs of andere geestverruimende middelen verboden.
   
 • De chauffeur dient zich in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden ten alle tijden te houden aan de verkeersvoorschriften. Als hulpmiddelen hierbij wordt aanbevolen om de cruisecontrol en de limit-functie te gebruiken. Dat voorkomt dat er onbewust te hard gereden wordt.
   
 • De chauffeur is correct gekleed: het kostuum van Willems Business Cars, zwarte sokken, wit overhemd en Willems-stropdas, nette dichte zwarte schoenen, nette (winter)jas. Ook wanneer het erg warm is, dient de chauffeur altijd zijn stropdas om te hebben. Bij zakelijke ritten dient u het colbert te dragen, tenzij de passagier aangeeft dat u het uit mag doen.
   
 • Een chauffeur dient er altijd op te letten dat hij of zij een net en representatief uiterlijk heeft. Dit brengt het beroep en de klantenkring met zich mee. Dit betekent het volgende:
  Het haar dient netjes en verzorgd te zitten. Niet in uitzonderlijke kleuren geverfd te zijn, of in afwijkende modellen geknipt of gemodelleerd te zijn.
  Tatoeages mogen nooit zichtbaar zijn voor de klant.
  Chauffeurs mogen geen zichtbare piercings hebben. Daarnaast is het voor heren niet toegestaan om oorbellen te dragen.
   
 • Roken in de voertuigen is altijd verboden: voor zowel passagiers als chauffeurs.
   
 • Vooral bij zakelijke ritten: aanvoelen of de passagier wel behoefte heeft aan een gesprek. Hierbij geldt de vuistregel: wat in de wagen vernomen wordt, blijft vertrouwelijke informatie!
   

Terug